VAV,CAV

SABİT HAVA DEBİLİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ(CAV)

Sabit hava debili havalandırma sistemlerinde CAV ( Constant Air Volume ) hava terminali, basınçtan bağımsız olarak sabit debide taze havayı iç ortama vermek amacı ile kullanılır. Bu tip hava terminaline, CAV terminali, CAV kutusu ya da CAV ünitesi denir. CAV terminali bir iç ortama verilen taze havayı, değişen oda ihtiyacından bağımsız olarak düzenler. Bu tip sistemlerde iç ortama verilecek taze hava miktarı montaj aşamasında sabitlenir.


DEĞİŞKEN HAVA HACİMLİ(DEBİLİ) SİSTEMLER(VAV)

Değişken hava hacimli havalandırma sistemlerinde VAV ( Variable Air Volume ) hava terminali, basınçtan bağımsız olarak iç ortama verilecek hava miktarını kontrol ederek ihtiyaca yönelik pozisyon alır. Bu tip hava çıkış ünitelerine VAV terminali, VAV kutusu ya da VAV ünitesi denir.