Chiller,Fancoil
CHILLER
Paket bir sistem olan chiller, klasik ve VRF klimalardan farklı olarak ortam havası yerine soğutulacak mahallerdeki fan-coil, konvektör, ısı pompası gibi cihazlara soğuk su üreten cihazlardır. Bu sistemler genellikle yüksek soğutma ihtiyaçları olan yerlerde tercih sebebidir.
Hava soğutmalı ve su soğutmalı chiller olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Hava soğutmalı cihiller atmosfere açık bir yerde kullanılabilirken yeterli alanlar olmadığında bir soğutma kulesi yardımı ile su soğutmalı chillerler kapalı hacimlerde de kullanılabilir. Genel olarak 7-12 ºC su rejiminde çalışır. 7 ºC' ye soğutulmuş su, sirkülasyon pompaları ile sistem üzerindeki fan-coil, konvektör, ısı pompası ve klima santrali bataryaları üzerinden geçirilerek iç hacim havasının soğutulması prensibi ile çalışır.

FANCOIL
Bir ısıtıcı batarya ile batarya arkasındaki fandan oluşan bu sistem cebri hava sirkülasyonu ile ortamın ısıtılması ve/veya soğutulmasını sağlar. Batarya içerisinden, kazan dairesinden gelen sıcak su geçirilirse ısıtma, chillerden gelen soğuk su geçirilirse soğutma yapan cihazlardır. İhtiyaca yönelik olarak farklı kapasite ve modellerde olabilen bu cihazlar ağırlıklı olarak ofis, mağaza, depo gibi mahallerin şartlandırılmasında kullanılır.
Tesisat girişinde bulunan iki yollu ve genellikle on/off çalışan servomotorlu vana bir termostat ile kontrol edilir ve ortamın talep edilen konfor şartlarında tutulmasını sağlar.