Merkezi Isıtma

Duvar - yer tipi yoğuşmalı kazanlar, sıvı yakıtlı yer tipi kazanlar, katı yakıtlı yer tipi kazanlar ile jeotermal ısı kaynaklarından birinin ihtiyaca göre belirlenip, sıcak su üreteci olarak kullanıldığı kazan dairesinden, diğer binaların ve/veya bağımsız bölümlerin ısıtılması prensibine dayalı sistemlerdir.Bu sistemde bağımsız birimlerde kombi veya başka bir ısı üreteci yoktur. Merkezi ısıtma sistemin de, doğalgaz, motorin, kömür, jeotermal enerji, termik santral atık enerjisi gibi yakıtlar ve/veya enerji kaynakları kullanılabilir. Sistemdeki kazan dairesinde üretilen sıcak su, radyatör, fan-coil, konvektör, su kaynaklı ısı pompası ve yerden ısıtma gibi iç ortam ısıtıcıları vasıtasıyla bağımsız birimlerin ısıtma işlemi gerçekleştirilir.