Klima Santrali
Klima santrali, atmosferden alınan taze havanın ve/veya iç ortamdan alınan havanın talepler doğrultusunda şartlandırılmasından sonra iç ortama gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santralleri iç ortama taze hava sağlanmasını, sıcaklık ve nem oranının ayarlanmasını, hava içerisindeki toz ve parçacıklardan arındırılmasına imkan verir. Klima santralleri talep ve ihtiyaçlara göre tasarlanır. Karışım havalı, ısı geri kazanım üniteli, %100 taze havalı ve hijyenik olmak üzere klima santralleri tasarlanır.Klima santrallerinde genel olarak, taze, egzost ve/veya karışım havası damperleri, filtre, ısıtıcı serpantin, soğutucu serpantin, vantilatör ve aspiratör bulunur. Bunların haricindeki farklı bölümler ve üniteler, kullanım amacına ve santral tipine göre farklılık gösterirken talepler doğrultusunda tasarım geliştirilebilmektedir.